Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
Kalėdos
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. sausio 29 d.

MIŠKO ATKŪRIMO IR APSAUGOS SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
1. organizuoti valstybės įmonėms miškų urėdijoms (toliau – miškų urėdijos) priskirtų valstybinės reikšmės miškų atkūrimą, įveisimą, priežiūrą ir apsaugą, siekiant šių miškų tvarkymo pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
2. organizuoti Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių skyriaus kompetencijai, vykdymą.
Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. rengia miškų urėdijoms nustatomų privalomųjų miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų projektus, analizuoja jų vykdymą;
2. rengia bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą, apimančią stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones, organizuoja jos įgyvendinimą;
3. organizuoja miško gaisrų prognozavimą ir apie jų galimą pavojų informuoja Lietuvos Respublikos gyventojus per įvairias visuomenės informavimo priemones (radiją, televiziją, spaudą);
4. organizuoja bendrą valstybinę miško sanitarinės apsaugos sistemą;
5. organizuoja miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo pažangių technologijų įgyvendinimą;
6. organizuoja miškų urėdijų veiklą saugant miškų genofondą, plėtojant selekciją ir sėklininkystę, modernizuojant valstybinius miško medelynus ir auginant miško sodmenis juose, atkuriant ir įveisiant miškus, atliekant miško želdinių ir žėlinių priežiūrą ir apsaugą;
7. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie miško sodmenis, miško želdinius ir žėlinius miškų urėdijose;
8. organizuoja miškų urėdijų veiklą saugant miškus nuo gaisrų, kitų stichinių nelaimių, miško kenkėjų, ligų, neteisėtų miško kirtimų ir kitos neteisėtos veikos, darančios žalą miškams, jų gyvūnijai ir augalijai;
9. organizuoja miškų urėdijų veiklą vykdant profesionalios medžioklės plotų tvarkymą ir naudojimą;
10. organizuoja miškų urėdijų veiklą tiesiant, remontuojant ir prižiūrint miško kelius;
11. organizuoja valstybinės reikšmės miškų, priskirtų miškų urėdijoms, miškų tvarkymo sertifikavimą, analizuoja miškų urėdijų veiklą vykdant miškų tvarkymo sertifikavimo reikalavimus;
12. organizuoja miškų urėdijų veiklą saugant ir gausinant biologinę įvairovę miškuose;
13. koordinuoja miškų urėdijų veiklą įrengiant, prižiūrint ir tvarkant rekreacinę infrastruktūrą miškuose;
14. organizuoja miškų urėdijų veiklą vykdant valstybinės reikšmės miškų teisinę registraciją;
15. teikia siūlymus dėl taikomojo pobūdžio užsakomųjų mokslinių tiriamųjų darbų miškų tvarkymo klausimais, organizuoja mokslinių tiriamųjų darbų rezultatų, išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimą miškų urėdijose;
16. organizuoja miškų urėdijų veiklą šviečiant, mokant ir konsultuojant privačių miškų savininkus ir teikiant jiems miško ūkines paslaugas privačiuose miškuose;
17. organizuoja miškų urėdijų veiklą įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą;
18. dalyvauja įgyvendinant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones paskirtos kompetencijos ribose;
19. analizuoja miškų urėdijų strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų, turto įsigijimo ir skolinimosi planų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
20. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir mokymus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
21. teikia siūlymus dėl miškų ūkio veiklos statistinės atskaitomybės ir statistinių formų nustatymo, atsako už Oficialios statistikos darbų programos atitinkamų darbų (skyrių) atlikimą;
22. rengia informaciją visuomenei apie miškų urėdijoms priskirtų miškų būklę, atkūrimą, įveisimą, priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą bei kitais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
23. organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
24. kontroliuoja miškų urėdijų valstybiniams miškų pareigūnams priskirtų uždavinių, funkcijų ir pareigų vykdymą;
25. rengia informacinę ir metodinę medžiagą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir konsultuoja miškų urėdijas;
26. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
27. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus (skundus, prašymus ir kt.), rengia atsakymų projektus;
28. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvines bylas į archyvą;
29. vykdo Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimus, kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 01 29
VĮ miškų urėdijos
Alytaus miškų urėdija
Anykščių miškų urėdija
Biržų miškų urėdija
Druskininkų miškų urėdija
Dubravos emmu
Ignalinos miškų urėdija
Jonavos miškų urėdija
Joniškio miškų urėdija
Jurbarko miškų urėdija
Kaišiadorių miškų urėdija
Kauno miškų urėdija
Kazlų Rūdos mmu
Kėdainių miškų urėdija
Kretingos miškų urėdija
Kupiškio miškų urėdija
Kuršėnų miškų urėdija
Marijampolės miškų urėdija
Mažeikių miškų urėdija
Nemenčinės miškų urėdija
Pakruojo miškų urėdija
Panevėžio miškų urėdija
Prienų miškų urėdija
Radviliškio miškų urėdija
Raseinių miškų urėdija
Rietavo miškų urėdija
Rokiškio miškų urėdija
Šakių miškų urėdija
Šalčininkų miškų urėdija
Šiaulių miškų urėdija
Šilutės miškų urėdija
Švenčionėlių miškų urėdija
Tauragės miškų urėdija
Telšių miškų urėdija
Tytuvėnų miškų urėdija
Trakų miškų urėdija
Ukmergės miškų urėdija
Utenos miškų urėdija
Valkininkų miškų urėdija
Varėnos miškų urėdija
Veisiejų miškų urėdija
Vilniaus miškų urėdija
Zarasų miškų urėdija
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai