Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2014 m. liepos 30 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų tvarkymą ir ūkinę veiklą;
4. žinoti miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos organizavimo principus;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja valstybinės reikšmės miškų, priskirtų miškų urėdijoms, miškų tvarkymo sertifikavimą pagal tarptautinės Miškų priežiūros tarybos (FSC – Forest Stewardship Counsil) miškų tvarkymo sertifikavimo sistemos principus ir kriterijus;
2. analizuoja Lietuvai skirto miškų tvarkymo sertifikavimo standarto rodiklius, renka ir apibendrina bei sertifikuojančioms organizacijoms teikia siūlymus dėl šio standarto tobulinimo;
3. nagrinėja sertifikuojančių organizacijų parengtas miškų urėdijų miškų tvarkymo sertifikavimo auditų ataskaitas, analizuoja jose nustatytus miškų tvarkymo veiklos neatitikimus sertifikavimo nuostatoms, teikia siūlymus miškų urėdijoms dėl veiklos gerinimo;
4. analizuoja miškų urėdijų parengtus privalomųjų miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų projektus, teikia siūlymus dėl šių normų nustatymo ir tikslinimo;
5. nagrinėja miškų urėdijų teikiamą informaciją apie patvirtintų privalomųjų miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų įvykdymą, rengia suvestinių duomenų ataskaitas;
6. skyriaus kompetencijos ribose apibendrina ir teikia siūlymus dėl miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo nustatymo;
7. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Aplinkos ministerijai pavaldžių ir kitų kontroliuojančių institucijų atliktų miškų urėdijų ūkinės veiklos patikrinimų aktus ir pažymas bei rengia atitinkamus nurodymus miškų urėdijoms;
8. koordinuoja miškų urėdijų vykdomą veiklą įrengiant, prižiūrint ir tvarkant rekreacinę infrastruktūrą miškuose ir pritaikant valstybinius miškus lankymui;
9. kaupia, analizuoja ir miškų urėdijoms teikia apibendrintą informaciją apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiamas priemones miškų ūkiui;
10. organizuoja Europos Sąjungos finansinės paramos miškų urėdijose įsisavinimą;
11. organizuoja funkcijų, priskirtų Generalinei miškų urėdijai įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programą, vykdymą;
12. apibendrina rengiamą informaciją ir siūlymus bendrais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
13. inicijuoja ir rengia pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus kuruojamos veiklos klausimais;
14. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus (skundus, prašymus ir kt.), rengia atsakymų projektus;
15. rengia ir teikia informaciją Generalinės miškų urėdijos internetiniam puslapiui ir ruošiamiems leidiniams kuruojamos veiklos klausimais;
16. Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimu tikrina miškų urėdijų veiklą kuruojamos veiklos klausimais, teikia siūlymus dėl jos gerinimo;
17. vykdo miškų urėdijos kolegialaus organo – valdybos nario funkcijas;
18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Generalinės miškų urėdijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2014 07 30
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai