Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. kovo 4 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų tvarkymą ir ūkinę veiklą;
4. žinoti miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos organizavimo principus;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vadovauja skyriaus darbui, paskirsto darbus skyriaus darbuotojams vadovaudamasis darbuotojų pareigybių aprašymais, analizuoja ir apibendrina skyriaus darbo analitinę medžiagą;
2. organizuoja miškų urėdijų veiklą ruošiant miško dauginamąją medžiagą, atkuriant ir įveisiant miškus, vykdant miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbus, saugant miškus nuo gaisrų, kitų stichinių nelaimių, miško kenkėjų, ligų, savavališko kirtimo ir kitų veiksnių, siekdamas šių miškų tvarkymo pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
3. organizuoja Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių skyriaus kompetencijai, vykdymą;
4. analizuoja miškų urėdijų strateginių ir metinių veiklos planų, privalomųjų miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų projektus ir jų vykdymo ataskaitas;
5. teikia išvadas ir siūlymus dėl numatomų investicijų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams miškų urėdijų sudaromuose metiniuose turto įsigijimo ir skolinimosi planuose;
6. organizuoja paraiškų ir pasiūlymų priemonėms iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos finansuoti ir įgyvendinti teikimą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7. organizuoja miškų urėdijų veiklą tiesiant, taisant ir prižiūrint miškų urėdijų vidaus miško kelius, teikia siūlymus šiai veiklai tobulinti;
8. organizuoja bendrą miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose įgyvendinimą;
9. organizuoja miškų urėdijų veiklą prižiūrint ir tvarkant profesionaliosios medžioklės plotų vienetus, teikia siūlymus šiai veiklai tobulinti;
10. teikia siūlymus dėl taikomojo pobūdžio užsakomųjų mokslinių darbų miškų ūkio klausimais, organizuoja mokslinių taikomųjų darbų rezultatų, išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimą miškų urėdijose;
11. teikia siūlymus ir išvadas dėl miškų urėdijų administracinės struktūros ir darbuotojų skaičiaus nustatymo;
12. nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo miškų urėdijų ūkinės veiklos kontrolę;
13. teikia siūlymus Generalinės miškų urėdijos vadovybei skyriaus atliekamų funkcijų vykdymo gerinimo klausimais;
14. dalyvauja įvairiais valstybinės reikšmės miškų tvarkymo klausimais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus;
15. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir seminaruose;
16. inicijuoja ir organizuoja miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo pažangių technologijų įgyvendinimą;
17. inicijuoja ir rengia pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus kuruojamos veiklos klausimais;
18. rengia ir teikia informaciją Generalinės miškų urėdijos internetiniam puslapiui ir ruošiamiems leidiniams kuruojamos veiklos klausimais;
19. Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimu tikrina miškų urėdijų veiklą kuruojamos veiklos klausimais, teikia siūlymus dėl jos gerinimo;
20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 03 04
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai