Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. kovo 4 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinėje tarnyboje ar finansų srityje;
3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, jų pagrindu priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, prievoles valstybei, turto apskaitą bei specialius valstybinių miškų ūkio veiklą reguliuojančius teisės aktus;
4. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja vieningos apskaitos politikos miškų urėdijose pakeitimus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
2. analizuoja ir vertina išorės audito išvadas, teikia siūlymus dėl nustatytų trūkumų šalinimo ir organizuoja jų įgyvendinimą;
3. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų metinių veiklos planų projektų rengimą, kontroliuojamų rodiklių planavimo ir įvykdymo vertinimą ir teikia siūlymus dėl miškų urėdijų veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo;
4. rengia dokumentų projektus dėl ekonominių rodiklių tvirtinimo valdybose;
5. rengia ūkinės – ekonominės veiklos planų ir finansinių rodiklių ataskaitų formų projektus, apibendrina juos ir susistemina duomenų kaupimo bazėje objektyviam valstybinių miškų ūkio veiklos efektyvumo įvertinimui užtikrinti;
6. analizuoja ir vertina miškų urėdijų pateiktus sprendimų dėl paskirstytojo pelno nuostolių paskirstymo projektus ir teikia siūlymus dėl jų tvirtinimo;
7. teikia sprendimų projektus dėl savininko kapitalo didinimo;
8. rengia miškų urėdijų darbo apmokėjimo ir premijavimo taisyklių projektus, teikia siūlymus miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos dydžiams nustatyti;
9. rengia priemonių projektus ir siūlymus miškų urėdijų pelningumo normai nustatyti ir turto grąžai padidinti;
10. apibendrina miškų urėdijų finansinių ataskaitų duomenis ir teikia informaciją viešojo sektoriaus finansinei atskaitomybei parengti;
11. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų vyriausiųjų buhalterių kvalifikacinių žinių tobulinimo kursus;
12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 03 04
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai