Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. sausio 29 d.

Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
1. organizuoti ir koordinuoti miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų išteklių naudojimą, siekiant šių miškų tvarkymo pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
2. skyriaus kompetencijos klausimais vykdyti reguliarią planinę ir neplaninę VĮ miškų urėdijų kontrolę.
Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja miško išteklių naudojimo pažangių ir racionalių technologijų, pažangių darbo organizavimo formų įgyvendinimą;
2. rengia siūlymų Aplinkos ministerijai projektus dėl miškotvarkos darbų vykdymo miškų urėdijose, metinės miško kirtimo normos joms nustatymo;
3. koordinuoja miškų urėdijų veiklą vykdant miškų technologinį tvarkymą, miško kirtimą, ruošiant žaliavinę medieną, naudojant kitus miško išteklius;
4. rengia siūlymų Aplinkos ministerijai projektus dėl miškų urėdijų statistinės atskaitomybės, rengia apvaliosios medienos matavimo, klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos projektus;
5. koordinuoja miškų urėdijų prekybą žaliavine mediena ir nenukirstu mišku, kontroliuoja, kaip laikomasi Prekybos mediena taisyklių, analizuoja šalies medienos pramonės žaliavinės medienos poreikius;
6. koordinuoja medienos prekybą, vykdomą per Apvaliosios medienos pardavimo sistemą (AMEPS);
7. kaupia bei sistemina informaciją apie miškų urėdijų prekybą apvaliąja mediena ir kirtimo atliekomis, medienos pirkėjų ir kitų ūkio subjektų finansinius įsipareigojimus;
8. veda didmeninių medienos pirkėjų registrą ir prognozuoja kasmet parduodamą medienos kiekį;
9. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus miško išteklių naudojimo ir kitais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
10. rengia pastabų ir siūlymų Aplinkos ministerijai projektus dėl teisės aktų miškų ūkio klausimais;
11. koordinuoja miškų urėdijų veiklą rengiant bei įgyvendinant darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos priemones, standartizacijos ir metrologijos užtikrinimo priemones;
12. koordinuoja miškų urėdijų aprūpinimą įrengimais, mechanizmais, kita miško darbų technika ir medžiagomis;
13. informuoja visuomenę apie miškų urėdijoms priskirtų miškų būklę, miško išteklių naudojimą ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
14. organizuoja ir koordinuoja apvaliosios medienos pardavimą pusmetiniuose pardavimuose ir pardavimuose pagal ilgalaikes sutartis atviro viešo konkurso būdu, koordinuoja apvaliosios medienos pardavimus aukcionuose;
15. analizuoja medienos ruošos darbų ir mechanizmų panaudojimo efektyvumą, rengia priemones jų darbui pagerinti;
16. Atlieka VĮ miškų urėdijose šiuos patikrinimus:
a) nenukirsto miško tūrio ir kokybės objektyvumo nustatymą (su Valstybinės miškų tarnybos arba su Nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos darbuotojais);
b) nenukirsto miško skyrimo ir pardavimo tvarkos laikymąsi;
c) biržių paruošiamųjų darbų atlikimo ir biržių kirtimo technologijų laikymąsi;
d) saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo įvertinimą;
e) gaminamos medienos sortimentavimo ir miško kirtimo atliekų kokybės įvertinimą;
f) apvaliosios medienos perklasifikavimo pagrįstumą;
g) medienos panaudojimo technologinėms reikmėms tikslingumą;
h) sandėliuojamos apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų kokybę bei sandėlių būklę;
i) apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos dokumentacijos vedimo teisingumą ir kitus su medienos ruoša ir prekyba susijusius darbus.
17. analizuoja medienos pirkėjų skolas ir vykdo jų kontrolę, rengia priemones skolų išieškojimui pagerinti;
18. koordinuoja medienos kuro panaudojimą energetinėms reikmėms, dalyvauja rengiamose arba vykdomose biokuro panaudojimo programose;
19. palaiko ryšius su medienos pramonės asociacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis bei kitomis institucijomis;
20. organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijos klausimais miškų urėdijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus;
21. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų programoms ir jas derina;
22. vykdo kitus Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimus, kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 01 29
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai