Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. kovo 4 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles, ir kitais teisės aktais, susijusiais su darbo sritimi.
4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.
5. Išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles.
6. Gebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
8. Mokėti anglų, vokiečių, arba prancūzų kalbą B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Dalyvauja Generalinei miškų urėdijai pavestų uždavinių vykdyme, organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų išteklių naudojimą pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus.
2. Vadovauja skyriaus darbui ir paskirsto darbus darbuotojams, vadovaujantis darbuotojų pareigybių aprašymais.
3. Organizuoja ir dalyvauja Generalinės miškų urėdijos norminių dokumentų miškų ūkio klausimais projektų rengime.
4. Atlieka bei vertina miško resursų naudojimo būklę valstybinių miškų sistemoje ir atskirose miškų urėdijose.
5. Organizuoja ir koordinuoja reguliarią planinę ir neplaninę VĮ miškų urėdijų kontrolę.
6. Palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis bei organizacijomis skyriaus veiklos klausimais.
7. Teikia pagal kompetenciją pasiūlymus Generalinės miškų urėdijos vadovybei skyriaus vykdomos veiklos klausimais.
8. Ruošia ir nagrinėja miškų ūkio klausimais teikiamų teisės aktų projektus bei juos įgyvendina.
9. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus.
10. Nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo miškų urėdijų ūkinės veiklos kontrolę, dalyvauja miškų urėdijų patikrinimuose.
11. Inicijuoja ir rengia pasitarimus, konferencijas, seminarus miško išteklių naudojimo klausimais.
12. Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus.
13. Teikia pasiūlymus miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų programoms ir jas derina.
14. Analizuoja ir apibendrina skyriaus darbų analitinę medžiagą.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.
16. Nustatyta tvarka atstovauja Generalinės miškų urėdiją skyriaus kompetencijos klausimais kitose įstaigose ir organizacijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.
17. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Generalinės miškų urėdijos strateginiai tikslai.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 03 04
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai