Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. kovo 26 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų tvarkymą ir ūkinę veiklą;
4. žinoti miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos organizavimo principus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja bendrą valstybinę miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos priemonių sistemą, koordinuoja jos įgyvendinimą ir užtikrina jos funkcionavimą;
2. inicijuoja miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos prevencines priemones, rengia informaciją šiais klausimais visuomenei, Generalinės miškų urėdijos vadovybei ir internetiniam puslapiui;
3. organizuoja miško gaisrų prognozavimą ir apie jų galimą pavojų informuoja Lietuvos Respublikos gyventojus per įvairias visuomenės informavimo priemones (radiją, televiziją, spaudą);
4. organizuoja ir analizuoja miškų urėdijų veiklą, saugant miškus nuo gaisrų, kitų stichinių nelaimių, miško kenkėjų ir ligų, teikia siūlymus šiai miškų urėdijų veiklai gerinti;
5. organizuoja miškų urėdijų veiklą, saugant miškus nuo neteisėtų miško kirtimų ir kitų veiksnių, darančių žalą miškams, jų gyvūnijai ir augalijai, teikia siūlymus šiai miškų urėdijų veiklai gerinti;
6. koordinuoja miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnų ir teisėsaugos institucijų veiksmus valstybinių miškų apsaugos klausimais;
7. analizuoja ir vertina valstybinių miškų pareigūnų nustatytus administracinės teisės pažeidimus, veiksmus dėl baudų ir padarytos žalos išieškojimo, rengia statistines ataskaitas, teikia priemonių planus ir siūlymus šiai veiklai gerinti;
8. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų veiklą, vykdant valstybinės reikšmės miškų kadastrinius matavimus, bylų parengimą ir miškų įregistravimą Nekilnojamo turto registre, siekdamas užtikrinti valstybinės reikšmės miškų statuso apsaugą;
9. koordinuoja rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų ir ir miesto miškų priskyrimo miškų urėdijų valstybinės reikšmės miškų plotams klausimus;
10. analizuoja miškų urėdijų pateiktas paraiškas ir ataskaitas subsidijoms iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos gauti, organizuoja posėdžius, rengia subsidijų teikimo sutarčių projektus, analizuoja miškų urėdijų pateiktas subsidijų teikimo sutarčių ataskaitas;
11. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų veiklą atliekų tvarkymo miškuose klausimais;
12. analizuoja privalomųjų darbų normų projektus ir jų įvykdymo ataskaitas kuruojamos veiklos klausimais;
13. inicijuoja ir rengia pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus kuruojamos veiklos klausimais;
14. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus (skundus, prašymus ir kt.), rengia atsakymų projektus;
15. rengia ir teikia informaciją Generalinės miškų urėdijos internetiniam puslapiui ir ruošiamiems leidiniams kuruojamos veiklos klausimais;
16. Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimu tikrina miškų urėdijų veiklą skyriaus kuruojamais klausimais, teikia siūlymus dėl jos gerinimo;
17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Generalinės miškų urėdijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 03 26
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai