Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
Kalėdos
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2014 m. lapkričio 11 d.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja darbą taip, kad būtų įgyvendinami GMU veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir GMU nuostatų;
3. nustatytąja tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui GMU struktūrą, tvirtina GMU valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skiria pareiginės algos priedus, priemokas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš GMU skirtų lėšų;
4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų GMU valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, miškų urėdijų vadovus, skiria ir atšaukia miškų urėdijų valdybų narius, priima motyvuotą sprendimą atšaukti miškų urėdijų vadovus;
5. tvirtina GMU generalinio miškų urėdo pavaduotojų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, miškų urėdijų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;
6. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skatina GMU valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, miškų urėdijų vadovus, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas;
7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą GMU vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
9. veikia GMU vardu, atstovauja jai visose valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti GMU valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
10. atsiskaito aplinkos ministrui teisės aktų nustatyta tvarka;
11. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi;
12. koordinuoja ir kontroliuoja GMU administracinių padalinių veiklą, užtikrina, kad, įgyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
13. saugo GMU antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą, prireikus savo įsakymu gali paskirti vieną iš GMU valstybės tarnautojų saugoti antspaudą ir būti atsakingu už jo naudojimą;
14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas;
15. vykdo kitus su GMU funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta GMU veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje ir 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) arba įstaigos (įmonės) padaliniui patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius miškų ūkio veiklą;
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir GMU veiklą;
8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su kitomis įstaigomis ir visuomene.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2014 11 11
VĮ miškų urėdijos
Alytaus miškų urėdija
Anykščių miškų urėdija
Biržų miškų urėdija
Druskininkų miškų urėdija
Dubravos emmu
Ignalinos miškų urėdija
Jonavos miškų urėdija
Joniškio miškų urėdija
Jurbarko miškų urėdija
Kaišiadorių miškų urėdija
Kauno miškų urėdija
Kazlų Rūdos mmu
Kėdainių miškų urėdija
Kretingos miškų urėdija
Kupiškio miškų urėdija
Kuršėnų miškų urėdija
Marijampolės miškų urėdija
Mažeikių miškų urėdija
Nemenčinės miškų urėdija
Pakruojo miškų urėdija
Panevėžio miškų urėdija
Prienų miškų urėdija
Radviliškio miškų urėdija
Raseinių miškų urėdija
Rietavo miškų urėdija
Rokiškio miškų urėdija
Šakių miškų urėdija
Šalčininkų miškų urėdija
Šiaulių miškų urėdija
Šilutės miškų urėdija
Švenčionėlių miškų urėdija
Tauragės miškų urėdija
Telšių miškų urėdija
Tytuvėnų miškų urėdija
Trakų miškų urėdija
Ukmergės miškų urėdija
Utenos miškų urėdija
Valkininkų miškų urėdija
Varėnos miškų urėdija
Veisiejų miškų urėdija
Vilniaus miškų urėdija
Zarasų miškų urėdija
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai