Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. rugsėjo 17 d.

Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiais specialistas

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų tvarkymą ir ūkinę veiklą;
4. žinoti miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos organizavimo principus;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia išvadas ir siūlymus dėl numatomų investicijų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams miškų urėdijų sudaromuose metiniuose turto įsigijimo ir skolinimosi planuose;
2. analizuoja miškų urėdijų veiklą tiesiant, taisant ir prižiūrint vidaus miško kelius bei miškuose įrengtas sausinimo sistemas, įrengiant ir eksploatuojant naudingųjų iškasenų karjerus miškuose, teikia siūlymus šiai veiklai tobulinti;
3. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų veiklą, vykdant valstybinės reikšmės miškų kadastrinius matavimus, bylų parengimą ir miškų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, siekdamas užtikrinti valstybinės reikšmės miškų statuso apsaugą;
4. koordinuoja rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų ir miesto miškų priskyrimo miškų urėdijų valstybinės reikšmės miškų plotams klausimus;
5. nagrinėja teikiamus derinti gamtotvarkos planų ir kitų saugomų teritorijų planavimo dokumentų projektus, kontroliuoja šiuose dokumentuose numatytų priemonių vykdymą, analizuoja miškų urėdijų veiklą vykdant šias priemones, taip pat aplinkosaugines priemones kitose teritorijose;
6. analizuoja miškų urėdijų teikiamą informaciją saugomų rūšių informacinei sistemai apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes;
7. organizuoja ir koordinuoja miškų urėdijų veiklą saugant ir gausinant biologinę įvairovę miškuose;
8. analizuoja privalomųjų darbų normų projektus ir jų įvykdymo ataskaitas kuruojamos veiklos klausimais;
9. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, formuoja ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas į archyvą;
10. inicijuoja ir rengia pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus kuruojamos veiklos klausimais;
11. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus (skundus, prašymus ir kt.), rengia atsakymų projektus;
12. rengia ir teikia informaciją Generalinės miškų urėdijos internetiniam puslapiui ir ruošiamiems leidiniams kuruojamos veiklos klausimais;
13. Generalinės miškų urėdijos vadovybės pavedimu tikrina miškų urėdijų veiklą kuruojamos veiklos klausimais, teikia siūlymus dėl jos gerinimo;
14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Generalinės miškų urėdijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 09 17
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai