Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Bendradarbiavimas

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Bendradarbiavimas

2005 m. balandžio 21 d.

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS NR. 5-IN-56/2/05-1

2005-04-21
Vilnius

   Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), atstovaujamas policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, atstovaujama  viršininko Artūro Daubaro  ir Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Generalinė miškų urėdija), atstovaujama generalinio miškų urėdo Benjamino Sakalausko, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

   1. Bendri Policijos departamento bei policijos įstaigų, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos bei regionų aplinkos apsaugos departamentų  ir Generalinės miškų urėdijos bei miškų urėdijų veiksmai siekiant užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su savavališku miško kirtimu, medienos gabenimu,  jos apdirbimu bei neteisėta medžiokle ir žvejyba (toliau – brakonieriavimu).

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

   2. Policijos departamentas  įsipareigoja:
   2.1.  užtikrinti, kad eismo priežiūrą vykdantys policijos pareigūnai reguliariai tikrintų transporto priemonėmis gabenamos apvaliosios medienos krovinio dokumentus bei medžiotojų, žvejų, vykstančių iš medžioklės ar žvejybos, transporto priemones ir medžioklės, žvejybos dokumentus;
   2.2.  skatinti policijos įstaigas plėtoti bendradarbiavimą su miškų urėdijomis, aplinkos apsaugos tarnybomis, seniūnijomis bei kitais subjektais, galinčiais teikti informaciją apie savavališką miško kirtimą ir brakonieriavimą;
   2.3.  užtikrinti, kad policijos įstaigos, gavusios informaciją apie savavališką miško kirtimą, apvaliosios medienos gabenimą, jos apdirbimą ar brakonieriavimą, nedelsiant informuotų  artimiausią regiono aplinkos apsaugos departamentą bei miškų urėdiją ir kartu, o, nesant galimybės, savarankiškai imtųsi priemonių nustatyti įtariamų pažeidėjų asmenybę, pagal savo kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka fiksuotų teisės pažeidimą (teisės aktų nustatytais atvejais bei terminais surinktą medžiagą apie teisės pažeidimą policijos įstaigos perduoda vietinei miškų urėdijai).
   2.4.  užtikrinti, kad policijos įstaigų pareigūnai kartu su valstybiniais miškų pareigūnais bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais periodiškai organizuotų patikrinimus medienos perdirbimo įmonėse bei įstaigose, superkančiose žvėrieną, žuvį.
   3. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija įsipareigoja:
   3.1. teikti policijos įstaigoms informaciją apie piliečius, pažeidusius medžioklės, žvejybos taisyklių reikalavimus;
   3.2. užtikrinti, kad regionų apsaugos departamentų pareigūnai teiktų informaciją policijos įstaigoms apie savavališko miško kirtimo, medienos gabenimo, jos apdirbimo, brakonieriavimo faktus bei kitus teisės pažeidimus;
   3.3. esant reikalui, tarpininkauti bendradarbiaujant tarp teritorinių policijos įstaigų ir regionų apsaugos departamentų pateikiant informaciją apie išduotus leidimus kirsti mišką ir nustatant neteisėtais kirtimais iškirstos medienos tūrį;
   3.4. inicijuoti  ir, suderinus su policijos įstaigų ir miškų urėdijos pareigūnais, vykdyti bendras akcijas, užkertančias kelią brakonieriavimui;
   3.5. teikti žiniasklaidos priemonėms informaciją apie Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos, regionų apsaugos departamentų veiklą užkardant teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, brakonieriavimu.
   3.6. periodiškai teikti Policijos departamentui informaciją raštu ir elektroniniu paštu info@policija.lt apie teisės aktų, reglamentuojančių miško kirtimą, medienos gabenimą, jos apdirbimą, medžioklę bei žvejybą, pasikeitimus.  
   4. Generalinė miškų urėdija įsipareigoja:
   4.1. pateikti policijos įstaigoms, kurių prižiūrimoje teritorijoje veikia miškų urėdija, kontaktinius miškų urėdijos pareigūnų telefonus, kuriais policijos pareigūnai ištisą parą galėtų informuoti apie savavališką miško kirtimą, medienos gabenimą, jos apdirbimą bei neteisėtą medžioklę;
   4.2. inicijuoti ir kartu su policijos įstaigų pareigūnais rengti bendras prevencines priemones (reidus) siekiant užkardyti bei išaiškinti teisės pažeidimus, susijusius su savavališku miško kirtimu, medienos gabenimu, jos apdirbimu, neteisėta medžiokle, teikti informaciją policijos įstaigoms apie kitus teisės pažeidimus;
   4.3. bendrų prevencinių priemonių (reidų) metu, o taip pat policijos pareigūnams gavus pranešimą  ir siekiant užkardyti bei išaiškinti teisės pažeidimus, susijusius su savavališku miško kirtimu, medienos gabenimu, jos apdirbimu ir neteisėta medžiokle, skirti transporto priemones;
   4.4. tarpininkauti bendradarbiaujant tarp policijos įstaigų ir miškų urėdijų keičiantis informacija apie asmenis, kurie skelbiasi spaudoje apie miško, medienos bei žvėrienos supirkimą ir pardavimą;
   4.5. organizuoti žiniasklaidos priemonėse informacijos apie institucijų veiklą užkardant teisės pažeidimus, susijusius su savavališku miško kirtimu, medienos gabenimu, jos apdirbimu bei neteisėta medžiokle, skelbimą.

III. BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS

   5. Bendradarbiavimo koordinatoriais nustatomi Policijos departamento, policijos įstaigų, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos, regionų aplinkos apsaugos departamentų,  Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų vadovai arba jų įgalioti asmenys.
   6. Bendradarbiavimas vykdomas šiais lygiais:
   6.1. tarp Policijos departamento, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Generalinės miškų urėdijos keičiamasi būtina informacija, sprendžiami bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo ir tobulinimo klausimai bei numatomos bendradarbiavimo plėtros gairės;
   6.2. tarp Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Generalinės miškų urėdijos bendradarbiaujama teikiant abipusę pagalbą  užkardant bei tiriant nusikalstamas veikas šalies mastu;
   6.3. tarp teritorinių policijos įstaigų, regionų aplinkos apsaugos departamentų ir miškų urėdijų  bendradarbiaujama teikiant abipusę pagalbą užkardant bei tiriant nusikalstamas veikas ir pagal kompetenciją kitus teisės pažeidimus jų prižiūrimoje teritorijoje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.
   8. Sutartis gali būti papildyta,  pakeista arba nutraukta šalių susitarimu informavus apie tokį sprendimą kitą šalį raštu prieš vieną mėnesį.
   9. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai. Visi sutarties egzemplioriai yra vienodos juridinės galios.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos   
Saltoniškių g. 19, Vilnius       
Įmonės kodas  188785847 

Policijos generalinis komisaras                                                      
Vytautas Grigaravičius      

A.V.

 

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Įmonės kodas 188709130

Viršininkas
Artūras Daubaras

A.V.   

 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Įmonės kodas 193257730

Generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas

A.V.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2005 04 21
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai