Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Kontaktai

Svetain?s medis Strukt?ra ir kontaktai Kontaktai

Adresas Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5) 273 4021, 2060
Faksas (8 ~ 5) 273 4004
El.patas infogmu.lt

Darbuotoj? elektroninio pato adresai sudaromi pagal i? schem? nenaudojant lietuvik? raidi?: vardas.pavarde@gmu.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el.pato adres? pasirenkamas pirmas vardas.

Informacijos teikimo vieosios informacijos reng?jams tvarkos apraas (komunikacijagmu.lt)

Vardas, Pavard? Pareigos Darbo tel. Trumpas tel. Mob.tel. El. adresas Kab.Nr.
Rimantas Pr?saitisGeneralinis mik? ur?das27340212060868610007rimantas.prusaitisgmu.lt208
Valdas Vai?i?nasGeneralinio mik? ur?do
pavaduotojas
27340482062868613487valdas.vaiciunasgmu.lt209
Andrius Vancevi?iusGeneralinio mik? ur?do
pavaduotojas
27340022058861679900andrius.vanceviciusgmu.lt203
Miko atk?rimo ir apsaugos skyrius
Darius StonisVed?jas27525872069darius.stonisgmu.lt201
Dainius AdgauskasVyriausiasis specialistas27339882054868720441dainius.adzgauskasgmu.lt306
Raimundas Peleckas Vyriausiasis specialistas27541082660raimundas.peleckasgmu.lt101
Justinas imkus Vyriausiasis specialistas23644562850justinas.simkusgmu.lt101
Miko resurs? ir prekybos mediena skyrius
Gintaras Paltanavi?iusVed?jas27341112063gintaras.paltanaviciusgmu.lt202
ar?nas Anikevi?iusVyriausiasis specialistas23644532847sarunas.anikeviciusgmu.lt105
Ar?nas EidukasVyriausiasis specialistas23979082858arunas.eidukasgmu.lt105
Valerijus LaukaitisVyriausiasis specialistas23644522846valerijus.laukaitisgmu.lt105
Vaidotas Misi?nasVyriausiasis specialistas23644542848vaidotas.misiunasgmu.lt104
Ekonomikos, finans? ir apskaitos skyrius
Vitalija Chara?idien?Ved?ja27341372064vitalija.characidienegmu.lt206
Vytautas ?iurlysVyriausiasis specialistas27339952055vytautas.ciurlysgmu.lt108
Erika Klimavi?ien?Vyriausioji specialist?27341492065erika.klimavicienegmu.lt108
?eslovas vetkauskasVyriausiasis specialistas23644412841ceslovas.svetkauskasgmu.lt107
Vidaus kontrol?s ir prevencijos skyrius
J?rat? Kazlauskien?Ved?ja27340362061jurate.kazlauskienegmu.lt205
Ina Kokorevien?Vyriausioji specialist?23644422842ina.kokorevienegmu.lt302
Deimant? Randyt?Vyriausioji specialist?23644432843deimante.randytegmu.lt303
Saulius Ston?iusVyriausiasis specialistas27284422050saulius.stonciusgmu.lt305
Daiva ukauskien?Vyriausioji specialist?23979092859daiva.sakenaitegmu.lt303
Informacini? technologij? skyrius (Smolensko 15B)
Saulius Mork?nasVed?jas27339872053saulius.morkunasgmu.lt2
Justinas JasinskasVyriausiasis specialistas27339982057justinas.jasinskasgmu.lt3
Gintaras Marcinkevi?iusVyriausiasis specialistas23644592851gintaras.marcinkeviciusgmu.lt1
Tomas NorvaiaVyriausiasis specialistas27334372052tomas.norvaisagmu.lt1
Buhalterin?s apskaitos skyrius
Dalia Driukien?Ved?ja27341662067dalia.driukienegmu.lt103
Jolanta Daukien?Vyriausioji specialist?23644752853jolanta.dauksienegmu.lt103
Teis?s, personalo ir komunikacijos skyrius
Irena Paugien?Ved?ja27530862071irena.paugienegmu.lt204
Tomas LaptikasVyriausiasis specialistas23644742852tomas.laptikasgmu.lt111
Medardas TrimonisVyriausiasis specialistas27339972056medardas.trimonisgmu.lt111
Bendrasis skyrius
Alvidas Pe?iulis Ved?jas27341532066alvidas.peciulisgmu.lt106
Renijus PumputisVyriausiasis specialistas27286302051renijus.pumputisgmu.lt301
Indr? Radiukynien?Vyriausioji specialist?23644402840indre.radziukynienegmu.lt102
Linut? Melkovien?Vyriausioji specialist?27340212060infogmu.lt207
Vladimiras Piv?enkoVairuotojas23979072857301
2017.11.24 20:11 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt