Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2012 m. spalio 23 d.

Lietuva - geriausiai miškus saugojanti valstybė pasaulyje! Tai paaiškėjo Jeilio (JAV) universiteto mokslininkams paskelbus kasmetinį Aplinkos gerovės indeksą

Pagal miškų išsaugojimo vertinimą, mūsų šalis pripažinta pirma pasaulyje. Mokslininkams atliekant miškų išsaugojimo vertinimą, vadovautasi trimis kriterijais: medynų tūrio pokyčiai (vertinimo laikotarpis: 1995-2010 m.); miško kirtimai (vertinimo laikotarpis: 2000-2010 m.); miškingumo pokyčiai (vertinimo laikotarpis: 2000-2010 m.).

Įvairių sričių mokslininkai nuolat renka duomenis apie kiekvienos 132 pasaulio valstybių padėtį aplinkosaugos išsaugojimo srityje. Lietuvos artimiausi kaimynai užėmė šias vietas: Latvija ir Baltarusija – 32-oje vietoje, Lenkija – 42-oje, Rusija – 50-oje, Suomija – 53-ioje, Švedija – 64-oje, Estija – 75-oje.

Patikimais metodais, ne iš vieno šaltinio reguliariai gaunama informacija leidžia tvirtinti, jog Lietuvos ištekliai – plotai ir medienos tūriai nuolatos didėja, kertama gerokai mažiau nei priauga, iškirsti miškai savalaikiai atkuriami, gerėja medynų amžiaus struktūra, jų stabilumas ir produktyvumas, biologine įvairove pranoksta daugelio kaimyninių šalių miškus.

Per pastarąjį dešimtmetį krašto miškingumas padidėjo nuo 30,9 proc. iki 33,2 proc., brandžių medynų tūris – nuo 73,7 mln. iki 94,6 mln. kubinių metrų. Valstybinių miškų plotas per dešimtmetį padidėjo 63 tūkst. ha, arba 6 proc., o medynų tūris – 25 mln. kubinių metrų. Vidutinis medienos tūris viename hektare per pastaruosius 10 metų padidėjo 13 kub. metrų ir šiuo metu siekia 237 kub. metrų viename hektare, o bendras sukauptas medynų tūris visuose miškuose nuo 2001 metų padidėjo 38 mln. kub. metrų, taip pat bendras metinis medienos tūrio prieaugis padidėjo nuo 16,1 mln. iki 16,6 mln. kub. metrų.

Šiuo metu Lietuvoje visų rūšių kirtimais per metus yra iškertama 7 mln. kubinių metrų medienos, o kasmetinis prieaugis siekia 16 mln. kubinių metrų medienos, t.y. iškertama mažiau nei 50 proc. prieaugio! Tokia medienos ruošos apimtis atitinka darnaus miškų ūkio principus, kai iškertamos medienos kiekis neviršija jos prieaugio, ir kartu ji sudaro prielaidas pakankamai veiksmingai funkcionuoti šalies miškų ūkio sektoriui, patenkinti suderintus pramonės, energetikos sektoriaus ir kitų vartotojų medienos poreikius. Medienos prieaugio neviršijanti miško kirtimo apimtis turi būti išlaikoma ir ateityje.

Miškų urėdijų patikėjimo teise valdomuose miškuose visais kirtimais per 2011 metus iškirsta 3924 tūkst. m3, per 2010 metus iškirsta 3754 tūkst. m3 (2000 m. buvo iškirsta 4 mln. m3, t.y. 50 proc. prieaugio).
Valstybiniuose miškuose nuo 2005 m. neplynų kirtimų plotas sudaro 22-27 proc. nuo viso pagrindinių miško kirtimų ploto.

Tiesioginis valstybės turto vertės didinimas yra ir miškų plotų plėtimas. Mokslininkų skaičiavimu, per 10 metų valstybinių miškų vertė padidėjo 1 mlrd. litų vien kaupiant medienos tūrį, t. y. neiškertant viso medienos prieaugio ir sodinant naujus miškus. Yra formuojamas stereotipas, kad miškininkai Lietuvoje kerta daug miškų. Tiesa ta, kad vien 2001–2011 m. pasodinome beveik 12 tūkst. ha naujų miškų. Galėtume jų įveisti ir daugiau, tačiau laisvos valstybinės žemės mums perduodama mažai. Daug investuojama į modernius medelynus. Daugiau nei 90 proc. visų miškų urėdijose išauginamų sodmenų skirta miškų atkūrimui ir naujų įveisimui valstybiniuose bei privačiuose miškuose.

Ir skaičiai rodo, kad, palyginti su ankstesniaisiais metais, valstybiniai miškai veiklos ir pelno mokesčių šalies biudžetui sumoka 16 kartų daugiau (1995 m - 7 mln. ir 2011 m. - 114 mln. Lt), o visų mokesčių santykis su gautomis pajamomis yra 42 % (didžiausias procentas Europoje), nekalbant apie didžiulę pažangą kituose miškininkystės baruose, sukurtą pažangą miškų atkūrimo sistemą ir dar daug kitų itin svarbių darbų. Lietuvos valstybinio miško sektoriaus generuojama nuosavo kapitalo grąža yra didžiausia:

Lietuva..............................16,3 proc.
Lenkija..............................10,4 proc.
Suomija.............................13,9 proc.
Žemutinė Saksonija.......... 10,5 proc.,

O generuojama turto grąža Lietuvoje – 8,4 proc., Švedijoje – 7,1 proc. Tai patvirtino Aleksandro Stulginskio universiteto ir prof. Akademiko A.Buračo vadovaujamos grupės mokslo tiriamųjų darbų medžiaga (2012 m.).

Krizė Lietuvoje įsismarkavo 2009 metais, o jau 2008 metų rugpjūčio mėnesį Generalinė miškų urėdija parengė pirmąjį Lietuvoje recesijos ekonominės krizės pasekmių valdymo planą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti negatyvių ekonominių padarinių valstybės įmonių miškų urėdijų veiklai likvidavimą bei pagrindinių miškų urėdijų funkcijų ir miškų ūkio darbų, apimančių miškų atkūrimą, priežiūrą ir apsaugą, vykdymą galimos ekonominės recesijos atveju.

2010 m. rugpjūčio mėn. praūžusios vėtros padarinius pavyko laiku sutvarkyti, nes pirmą kartą žinybos istorijoje visų miškų urėdijų sutelktomis pastangomis ir jų turima technika keliose nukentėjusiose miškų urėdijose operatyviai likviduoti škvalo padariniai. Nors vėtros išlaužtos ir išverstos medienos kiekis valstybiniuose miškuose siekė daugiau nei milijoną kietmetrių, mobilizuojant miškų urėdijų pajėgas ir perskirstant kirtimų apimtis miškų urėdijose, metinė kirtimo norma nebuvo viršyta. Prieš kelerius metus patvirtintoje įsigijimų strategijoje iki 2015 m. numatyta, kad urėdijos turi investuoti į techniką, kad 50 % miško ruošos darbų galėtų atlikti savomis pajėgomis, t. y. nesamdydami rangovų. Tai ir padėjo sutelktomis daugelio miškų urėdijų jėgomis sudoroti vėjalaužas per žiemą. Po 1994–1995 m. vėjavartų aplaidžiai nespėta susitvarkyti per dvejus metus, miškuose prisiveisė žievėgraužių tipografų ir nelaimė išsitęsė į 5 metus. Pasirinkta strategija pasiteisino, nes mobilizavus bendras miškų urėdijų pastangas, tokio „tęsinio“ išvengta.

Europoje Lietuvos valstybinių miškų žinybos miškininkai vieninteliai miško gaisrus gesina patys, (to pageidauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), nes esame sukūrę veiksmingiausią Europoje gaisrų stebėjimo ir gesinimo sistemą. Šiuo metu Lietuvoje yra įdiegta moderni Automatinė antžeminė gaisrų stebėjimo sistema, kuri leidžia efektyviai lokalizuoti gaisrų židinius.

Lietuvoje valstybinių miškų sertifikavimas vyksta pagal patį griežčiausią sertifikavimą pasaulyje – FSC sertifikatą. Šio sertifikato auditas liudija, kad Lietuvos valstybiniuose miškuose tvarkomasi itin gerai – pagal biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo reikalavimų principus.

Šis aukštas Jeilio universiteto mokslininkų įvertinimas yra tvirtas atsakas jau eilę metų šmeižto kampanijos eskaluojamam mitui – kad valstybiniai miškai valdomi ir naudojami neefektyviai. Tuo buvo grindžiamas prieš kelerius metus propaguotas sumanymas reorganizuoti valstybinių miškų sistemą į vieną įmonę, akcinę bendrovę, vėliau bandymas įtraukti juos į kažkokią pasaulyje neturinčią analogų struktūrą „Visuomį“, skleidžiami įvairiausi gandai, rezgamos sveiku protu nesuvokiamos asmeninės insinuacijos. Aišku, iš kur visa tai kyla: miškai yra vienintelis pats vertingiausias ir dar neišparceliuotas valstybės turtas, ir tam tikroms grupuotėms labai rūpi jį priglausti.

Įrodinėjant Lietuvos valstybinių miškų valdymo, naudojimo ir tausojimo efektyvumą, Lietuvos mokslininkai jau prieš metus pateikė Lietuvos mokslininkų ekonominių studijų apžvalga, taip pat pateiktas išsamus duomenų paketas „Į rezultatus orientuota ir įrodymais pagrįsta valstybinių miškų sektoriaus darbo patirtis“. Darbuose patirtis aprėpta nuo 1996 m., kai buvo priimtas naujas Miškų įstatymas.

Tokiais įvertinimais gali džiaugtis visa Lietuvos miškininkų bendruomenė, miškininkystės mokslo atstovai, kai kurios visuomeninės organizacijos, tokiu įvertinimu turėtų didžiuotis ir Lietuvos politikai, kurie, iškilus pavojui valstybinių miškų išlikimui, pasipriešino tam ir LR Seime įregistravo rezoliuciją dėl valstybinių miškų išsaugojimo. LR Seimo pozicija užtvirtina nuostatą, kad Lietuvoje veikianti valstybinių miškų valdymo sistema yra stabilumo garantas išlaikant tvarią, profesionalią ir kompleksinę miškininkystę. Tokiu įvertinimu turėtų didžiuotis ir kiekvienas Lietuvos pilietis, nes miškininkų darbo vaisius įvertina ir visuomenė. Viename interneto portale buvo skelbta Laisvosios rinkos instituto nuostata pasisakanti už miškų privatizavimą. Ten pat skaitytojams buvo pasiūlyta balsuoti. Rezultatas – 94 % jų Lietuvos miškus nori matyti valstybinius. Tai taip pat aukščiausia atestacija.

---------

Informacija rusų kalba:

Литва – страна, лучше всех в мире сохраняющая леса! Это следует из ежегодного Индекса экологической эффективности, публикуемого учёными Йельского университета (США)

По оценке сохранения лесов наша страна признана первой в мире. При оценке сохранения лесов учёные руководствовались тремя критериями: изменения объёма древесных насаждений (период оценки: 1995-2010 г.г.); вырубка леса (период оценки: 2000-2010 г.г.); изменения лесистости (период оценки: 2000-2010 г.г.).

Учёные из разных областей постоянно собирают данные о ситуации в области природоохраны в каждой из 132 стран мира. Ближайшие соседи Литвы заняли следующие места: Латвия и Беларусь – 32-е место, Польша – 42-е, Россия – 50-е, Финляндия – 53-е, Швеция – 64-е, Эстония – 75-е.

Информация, постоянно получаемая надёжными методами из разных источников, позволяет утверждать, что ресурсы Литвы – площади и объёмы древесины – постоянно растут, вырубка значительно меньше прироста, вырубленные леса своевременно восстанавливаются, улучшается возрастная структура древостоев, их стабильность и продуктивность, биологическое разнообразие превосходит уровень лесов многих соседних стран.

За последнее десятилетие лесистость страны выросла с 30,9 проц. до 33,2 проц., объём зрелых древостоев – с 73,7 млн. до 94,6 млн. кубометров. Площадь государственных лесов за десятилетие увеличилась на 63 тыс. га, или на 6 проц., а объём древостоев – на 25 млн. кубометров. Средний объём древесины на один гектар за последние 10 лет увеличился на 13 кубометров и в настоящее время составляет 237 кубометров на один гектар, а общий накопленный объём древостоев во всех лесах с 2001 года увеличился на 38 млн. кубометров, а общий годовой прирост объёма древесины увеличился с 16,1 млн. до 16,6 млн. кубометров.

В настоящее время в Литве в ходе различного вида рубок в год вырубается 7 млн. кубометров древесины, а ежегодный прирост составляет 16 млн. кубометров, т.е. вырубается менее 50 проц. прироста! Такой объём лесозаготовки отвечает принципам устойчивого ведения лесного хозяйства, когда объём вырубки древесины не превышает её прироста, и одновременно это создаёт предпосылки для достаточно эффективного функционирования национального сектора лесного хозяйства, удовлетворения согласованных потребностей промышленного, энергетического секторов и прочих потребителей в древесине. Объём лесной вырубки, не превышающий прироста древесины, должен поддерживаться и в будущем.

В лесах, на правах доверительного пользования управляемых лесхозами, в ходе всех вырубок за 2011 год вырублено 3924 тыс. м3, за 2010 год вырублено 3754 тыс. м3 (в 2000 г. было вырублено 4 млн. м3, т.е. 50 проц. прироста). В государственных лесах с 2005 г. площадь выборочной вырубки составляет 22-27 проц. от общей площади основной вырубки леса.

Непосредственным увеличением стоимости государственного имущества является также увеличение площади лесов. По подсчётам учёных, в течение 10 лет стоимость государственных лесов повысилась на 1 млрд. литов лишь за счёт накопления объёма древесины, т.е. без вырубки всего прироста древесины и с посадкой новых лесов. Формируется стереотип, что работники лесного хозяйства в Литве вырубают много леса. Правда заключается в том, что лишь в 2001–2011 г.г. мы посадили почти 12 тыс. га леса. Можно было бы посадить их ещё больше, но свободной государственной земли нам передают немного. Мы много инвестируем в современные питомники. Более 90 проц. всего получаемого в лесохозяйствах посадочного материала предназначается на восстановление и закладку новых насаждений в государственных и частных лесах.

Цифры показывают, что по сравнению с предыдущими годами государственные леса операционных и подоходных налогов в бюджет страны вносят в 16 раз больше (в 1995 г. - 7 млн. и в 2011 г. - 114 млн. литов), а соотношение всех налогов с полученным доходом составляет 42 % (самый высокий процент в Европе), не говоря уже об огромном прогрессе на других участках лесного хозяйства, создании передовой системы восстановления леса и многих других важных делах. Генерируемая доходность собственного капитала литовского сектора государственных лесов является самой высокой:

Литва 16,3 проц.
Польша 10,4 проц.
Финляндия 13,9 проц.
Нижняя Саксония. 10,5 проц.,

А генерируемая доходность активов в Литве – 8,4 проц., в Швеции – 7,1 проц. Это подтверждается материалами научно-исследовательских работ Университета им. Александраса Стульгинскиса и группы под руководством проф. академика А. Бурачаса (2012 г.).

Кризис в Литве набрал силу в 2009 году, а уже в августе 2008 года Генеральная дирекция лесов подготовила первый в Литве план по управлению последствиями спада в результате экономического кризиса, целью которого являлось обеспечение ликвидации негативных экономических последствий для деятельности государственных лесохозяйственных предприятий, а также выполнения основных функций лесхозов и лесохозяйственных работ, включающих восстановление, уход и защиту лесов, в случае возможного экономического спада.

Последствия бури, пронёсшейся в августе 2010 г., удалось своевременно устранить, так как впервые в истории ведомства совместными усилиями всех лесхозов с использованием имеющейся у них техники были оперативно ликвидированы последствия шквала в нескольких пострадавших лесных хозяйствах. Хотя количество древесины, сломанной и поваленной ветром, в государственных лесах превысило миллион плотных кубометров, благодаря мобилизации мощностей лесхозов и перераспределению объёмов вырубки в лесхозах, годовая норма вырубки не была превышена. В утверждённой несколько лет назад стратегии закупок до 2015 года предусмотрено, что лесхозы должны инвестировать в технику, чтобы до 50 % лесозаготовительных работ выполнять собственными силами, т.е. без привлечения подрядчиков. Это и помогло совместными силами многих лесхозов справиться с ветроломами за зиму. Буреломы 1994–1995 г.г. из-за небрежности не были приведены в порядок в течение двух лет, в лесах размножились большие еловые короеды (типографы), и бедствие растянулось на 5 лет. Выбранная стратегия оправдала себя, так как мобилизация совместных сил лесхозов позволила избежать такого «продолжения».

Работники литовского ведомства государственных лесов единственные в Европе самостоятельно тушат лесные пожары (по желанию Департамента противопожарной охраны и спасения), так как нами создана самая эффективная в Европе система мониторинга и пожаротушения. В настоящее время в Литве внедрена современная Автоматическая наземная система пожарного мониторинга, позволяющая эффективно локализовать очаги пожара.

В Литве сертификация государственных лесов проводится по строжайшей в мире системе – FSC. Аудит по данному сертификату свидетельствует, что хозяйство в литовских государственных лесах ведётся очень хорошо – в соответствии с принципами сохранения и повышения биологического разнообразия.

Эта высокая оценка учёных из Йельского университета является уверенным ответом на миф, который в течение ряда лет распространялся клеветнической компанией – что управление и использование государственных лесов ведётся неэффективно. На этом основывался продвигавшийся несколько лет назад замысел реорганизации системы государственных лесов в одно предприятие, акционерное общество, затем – попытка включения их в какую-то не имеющую мировых аналогов структуру «Висуомис», распространялись различные слухи, строились уму непостижимые личные инсинуации. Понятно, откуда всё это берётся: леса являются единственным ценнейшим и ещё не разбазаренным государственным имуществом, и определённым группировкам очень хочется прибрать их к рукам.

Доказывая эффективность управления, использования и сохранения литовских государственных лесов, литовские учёные уже год назад представили экономическое научное исследование, а также исчерпывающий комплекс данных «Ориентированный на результат и основанный на доказательствах опыт работы сектора государственных лесов». В работах охватывается опыт с 1996 г., когда был принят новый Закон «О лесах».

Такой оценке может порадоваться всё сообщество работников лесного хозяйства Литвы, представители научного сообщества лесоводства, некоторые общественные организации, такой оценкой должны гордиться и литовские политики. Позиция Сейма Литовской Республики закрепляет положение, что действующая в Литве система управления государственными лесами является гарантом стабильности при сохранении устойчивого, профессионального и комплексного лесного хозяйства. Такой оценкой должен гордиться и каждый гражданин Литвы, так как плоды труда работников лесного хозяйства оценивает также общество. На одном веб-портале было опубликовано высказывание Института свободного рынка, ратующее за приватизацию лесов. Там же читателям предлагалось голосование. Результат – 94 % из них хотят видеть литовские леса государственными. Это также является наивысшей оценкой.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 10 23
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai