Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Renginiai

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Renginiai

2008 m. sausio 18 d.

   2008 m. sausio 18 d. 10.00 val vyko Lietuvos miškų (miško ūkio ir medienos pramonės) sektoriaus Nacionalinės technologijų platformos Tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Ministerijų atsakymų į tarptautinės konferencijos „Lietuvos miškų ūkio ir medienos pramonės plėtros perspektyvos ES kontekste" rezoliucijas aptarimas. Tolesni veiksmai. (raštai toliau pateikiami)
2. Situacijos medienos pramonėje, žaliavinės medienos rinkoje ir galimų perspektyvų aptarimas.
3. Lietuvos miškų sektoriaus NTP veiklos organizavimas 2008 m., kiti einamieji klausimai.

DĖL MIŠKŲ SEKTORIAUS NTP KONFERENCIJOS DALYVIŲ SIŪLYMŲ

   Ūkio ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2007 m. lapkričio 8 d. pavedimą Nr. 22-6701, pagal kompetenciją išnagrinėjo Tarptautinės FTP Baltijos regiono konferencijos „Lietuvos miškų ūkio ir medienos pramonės plėtros perspektyvos ES kontekste" siūlymus ir iš esmės jiems pritaria. Reikalingiems sprendimams įgyvendinti teikiame šiuos pasiūlymus:

1. Dėl siūlymo parengti ir patvirtinti Miškų sektoriaus mokslinių tyrimų programą ir jos įgyvendinimo koordinavimo funkcijas pavesti Lietuvos Miškų sektoriaus nacionalinei technologijų platformai.
Jeigu bus nuspręsta rengti ir tvirtinti Miškų sektoriaus (miškų ūkio, medienos pramonės ir biomasės energetikai) mokslinių tyrimų programą, manome, kad Miškų sektoriaus mokslinių tyrimų programos rengimą bei įgyvendinimą pagal kompetenciją galėtų koordinuoti Švietimo ir mokslo ministerija.

2. Dėl siūlymo įsteigti tarpžinybinę Mokslo ir inovacijų plėtros medienos pramonėje ir miškų ūkyje tarybą.
Manome, kad kylančius mokslo ir inovacijų plėtros medienos pramonėje ir miškų ūkyje klausimus galėtų svarstyti Mokslo, technologijų ir inovacijų komisija.

3. Dėl siūlymų Valstybiniam mokslo ir studijų fondui inicijuoti Miškų sektoriaus taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, tam skiriant dalinį finansavimą.
Siūlymus Valstybiniam mokslo ir studijų fondui inicijuoti Miškų sektoriaus taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, skiriant dalinį finansavimą, pagal kompetenciją galėtų koordinuoti Švietimo ir mokslo ministerija.

4. Dėl siūlymo sudaryti teisines prielaidas ir skatinimo mechanizmą, kad miškų ūkio ir medienos pramonės moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros darbams būtų centralizuotai kaupiama iki 1% šio sektoriaus sukuriamo BVP.
Mūsų nuomone, visos priemonės, skirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau - MTEP) remti ir skatinti, turėtų būti horizontalios. Ūkio ministerija remia MTEP veiklą horizontaliai, neišskirdama sektorių. Pagal ūkio ministerijos kompetenciją 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos teikimo priemonėse numatyta skatinti įmonių veiklą šioje srityje, taip pat neišskiriant sektorių.

5. Dėl siūlymo inicijuoti galimybių studiją Miškų sektoriaus mokslo ir inovacijų kompetencijos centrui įkurti.
Mūsų nuomone, galimybių studiją dėl Miškų sektoriaus mokslo ir inovacijų kompetencijos centro įkūrimo galėtų inicijuoti Nacionalinė miškų sektoriaus technologijų platforma.

6. Dėl siūlymo siekiant pakelti miškų sektoriaus specialistų paruošimo kokybės lygi – finansuoti modernios mokymo techninės bazės sukūrimą.
Ūkio ministerijos ES struktūrinių fondų priemonėse nenumatyta finansuoti modernios mokymo techninės bazės sukūrimo, tačiau pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir „technologinė plėtra“ priemonę „IntelektasLT+" numatytas dalinis finansavimas įmonių pradinėms investicijoms, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros infrastruktūra. Pagal to paties prioriteto priemonę    „Inoklaster+LT“ numatyta remti investicijas į klasterio mokymų ir tyrinėjimų centro infrastruktūrą (laboratorijas, bandymų patalpas ir pan.). Parama įmonėms bus teikiama konkurso būdu.
Išsamesnę informaciją apie planuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos priemones    verslui (įskaitant MTEP) ir verslo aplinkai gerinti galima rasti adresu http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/viesas_aptarimas/index.php.

7. Dėl siūlymo medienos pramonės plėtrai: siekiant mažinti žaliavinės medienos eksportą, skatinti ir remti investicijas į aukštesnės pridėtinės vertės medienos produktų gamybos įsisavinimą šalyje.  Siekiant užtikrinti stabilią pramonės įmonių veiklą ir naujas investicijas į modernias technologijas, siekti, kad tarp valstybės įmonių miškų urėdijų ir medienos pramonės įmonių – gamintojų butų sudaromos ilgalaikės (5 ir daugiau metų) medienos žaliavos tiekimo sutartys.
Siekdama skatinti ir remti investicijas į aukštesnės pridėtinės vertės medienos produktų gamybą šalyje, Ūkio ministerija teikia paramą įmonėms neskirstydama jų pagal sektorius prioritetu laikydama aukštos pridėtinės vertės kūrimą. Nacionalinėje bendroje strategijoje prioritetinių krypčių nustatyta konkurencinga ekonomika, kurią įgyvendinant keliami trys uždaviniai: didinti produktyvumo lygi versle, ypač sudarant palankią aplinką  inovacijoms ir smulkiajam ir vidutiniam verslui; didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį; efektyvinti ekonominę struktūrą.
Prekybos apvaliąja mediena taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327, 51.1 punktas nustato, kad valstybės įmonės miškų urėdijų ir medienos pirkėjų gali būti sudaromos ilgalaikės sutartys ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Ilgalaikės sutartys negali būti sudaromos ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.

8. Dėl siūlymo biomasės energetikos plėtrai: skatinti miškų kirtimo atliekų panaudojimą biokuro gamybai skinant ES paramą investicijoms atliekinės biomasės panaudojimo technikos įsigijimui (šakų išvežimui, rulonavimui, pakrovimui, smulkinimui, biokuro transportavimui ir pan.)
Pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir
darnus   vystymasis“   su   biokuro   panaudojimo   energetikos   reikmėms   susijusioje priemonėje „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ yra numatyta remti katilinių, termofikacinių elektrinių modernizavimą, keičiant naudojamą kuro rūšį į biomasę, ir naujų
efektyvių termofikacinių elektrinių, katilinių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius, statybą.
Ūkio ministerija, rengdama 2008 m. strateginį veiklos planą, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos uždavinyje „Didinti vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą“ buvo numačiusi priemonę „Išlaidų komerciškai neatsiperkančios medienos žaliavos panaudojimo kurui dalinis finansavimas“. 2008 m. buvo numatyta 2 mln. litų finansinė parama atliekinių biomasės išteklių naudojimui gaminant biokurą. Ūkio ministerija pateikė strateginio veiklos plano projektą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tačiau šiai priemonei nebuvo pritarta.

Ūkio ministras

Vytas Navickas

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2008 01 18
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai