Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Veikla

Svetain?s medis Veikla Veikla

Generalin?s mik? ur?dijos paskirtis ir misija

LR Mik? ?statymo 2 straipsnis

15. Generalin? mik? ur?dija prie Aplinkos ministerijos - valstybini? mik?, priskirt? mik? ur?dijoms, ?kinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti i? mik? atk?rim?, priei?r?, apsaug? ir miko itekli? naudojim?. 


Generalin?s mik? ur?dijos misija - didinti valstybini? mik?, kaip svarbiausios vis? alies mik? sudedamosios dalies ekologin?, aplinkosaugin?, ekonomin?, rekreacin? bei kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos tvaraus ir subalansuoto mik? ?kio principais, racionaliai naudojant mik? iteklius, juos atkuriant ir gausinant.

2018.06.25 20:06 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt