Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2011 m. rugsėjo 8 d.

Keletas pastabų dėl miško ugdymo kirtimų

Pastaruoju metu miškų urėdijos yra dažnai kaltinamos, kad per mažai vykdo ugdymo kirtimų, ypač einamųjų, o per daug kertama sanitariniais kirtimais. Trakų miškų urėdijos miškų urėdas V.Mierkis pateikia keletą pastabų einamųjų kirtimų klausimais, kurie yra ypač aktualūs miškininkystei.

„Mūsų girios“, 2011/08
Vygandas Mierkis
Trakų miškų urėdijos urėdas

Pastaruoju metu tiek „Mūsų girios“ žurnalo puslapiuose, tiek įvairiuose, ypač Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų pasisakymuose, miškų urėdijos yra kaltinamos, kad per mažai vykdo ugdymo kirtimų, ypač einamųjų, o per daug kertama sanitariniais kirtimais. Todėl noriu pateikti keletą pastabų einamųjų kirtimų klausimais, kurie yra ypač aktualūs miškininkystei.
Miško ugdymo kirtimų taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 669 ir galiojusios iki 2010 m. vasario mėn. 18 d., nustatė, kad ugdymo kirtimai gali būti vykdomi pušynuose, ąžuolynuose ir uosynuose iki 70 metų, eglynuose – 60, beržynuose, juodalksnynuose – 50, drebulynuose – 30, baltalksnynuose – 20 metų amžiaus. Vyresnio amžiaus medynuose iki pagrindinių kirtimų buvo vykdomi tik sanitariniai miško kirtimai.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis, buvo miškotvarkos projektuojami einamieji miško kirtimai bei nustatomos šių kirtimų apimtys miškų urėdijoms. Todėl kaltinti, kad miškų urėdijos per mažai vykdė einamųjų kirtimų, nereikėtų.
Aplinkos ministrui 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 patvirtinus naujas Miško kirtimų taisykles, iš esmės pasikeitė ir miško ugdymo kirtimų projektavimo ypatumai. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, miško ugdymo kirtimai ąžuolynuose ir uosynuose baigiami likus 20 metų, pušynuose ir eglynuose – 10 metų iki pagrindinių miško kirtimų amžiaus, kitų medžių rūšių medynuose – iki pagrindinių miško kirtimų amžiaus. Vyresniuose kaip 70 metų medynuose leidžiami neintensyvūs miško ugdymo kirtimai, iškertant iki 10 proc. medyno tūrio. Tai yra sveikintina, kadangi atsirado galimybė formuoti ir vyresnius medynus II grupės miškuose, pvz. pušynuose, kurių pagrindinių miško kirtimų amžius ženkliai didesnis. Todėl akivaizdu, kad einamųjų kirtimų apimtys ateityje turėtų didėti.
Tačiau kiek, kokiomis apimtimis turėtų didėti einamųjų kirtimų apimtys, be detalių apskaičiavimų miškų urėdijoje įvertinti sudėtinga. Tiksliausiai tai įmanoma padaryti po miškų inventorizacijos, parengus naują vidinės miškotvarkos projektą.
Nuomonė, jog einamieji miško kirtimai turėtų didžiąja dalimi pakeisti rinktinius sanitarinius kirtimus, taip pat kelia minčių diskusijai.
Miško ugdymo ir sanitarinių kirtimų tikslai skiriasi iš esmės. Ugdymo kirtimais siekiama formuoti tikslinę medynų sudėtį, reguliuoti tankį, didinti produktyvumą, atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams, gerinti sortimentinę struktūrą, naudoti medieną, kuri supūtų, medynui natūraliai retėjant, stiprinti miškų estetines ir kitas naudingas funkcijas. Gi sanitarinių kirtimų tikslas – užtikrinti gerą medynų sanitarinę būklę, užkirsti kelią masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui. Sanitariniais kirtimais kertami stipriai pažeisti, džiūstantys medžiai. Šių kirtimų apimtis, ypač pastaruoju metu, prognozuoti sudėtinga. Paskirais metais jos gali labai stipriai skirtis. Praūžus vėtroms, atsiradus kenkėjų antplūdžiams, tuo metu prioritetas privalo būti skiriamas sanitariniams kirtimams ir miško sanitarinei apsaugai. Todėl su nuomone, kad laiku atlikus ir intensyviau vykdant retinimo ir einamuosius kirtimus ir vyresniuose medynuose, bei laiku pašalinus atsilikusius augime, pažeistus ir potencialiai galinčius nudžiūti medžius, turėtų mažėti ir sanitarinių kirtimų apimtys, galima iš dalies sutikti, tačiau šis procesas turi vykti palaipsniui, manau, ne trumpiau nei 10-20 metų. Neteisinga būtų nuspręsti – nuo 2012 m. einamųjų kirtimų kertame dvigubai daugiau, sanitarinių – perpus mažiau. Ugdymo kirtimais pasiektas efektas ne visada pasimato tais pačiais metais. Dažnai būna atvirkščiai – po šių kirtimų, ypač intensyvių, medyno atsparumas aplinkos veiksniams, kenkėjams, vėtroms keleriems metams sumažėja. Ar tikrai pavyko ugdymo kirtimai, būtų galima vertinti ne anksčiau kaip praėjus 3-5 metams po kirtimo.
Be to, remiantis Miško kirtimo rekomendacijomis (prof. A. Juodvalkis, prof. S. Karazija), daugelyje medynų einamuosius kirtimus tikslinga baigti, kai pušynų amžius yra apie 70 metų, eglynų – 60, drebulynų – 30 metų. Vyresni medynai praktinėje miškininkystėje ugdytini tik tada, kai jie labai tankūs, kai juose yra tikslinių medžių rūšių pomiškis ar antrasis ardas, kuriuos puoselėjant siekiama paruošti medynus pagrindiniams kirtimams.
Pagal pernai patvirtintas Miško kirtimų taisykles, vyresniuose kaip 70 metų medynuose leidžiami neintensyvūs ugdymo kirtimai, iškertant iki 10 proc. medyno tūrio, ir kai iš valksmų iškertama ne daugiau kaip 60 proc. viso iškertamo biržės tūrio. Manau, tai bus problema ir šių apribojimų bus sudėtinga laikytis, juolab šiuo metu, pvz., Trakų miškų urėdijoje per praėjusį miškotvarkos vykmetį einamuosiuose kirtimuose iškertamas likvidinis tūris iš 1 ha siekė 14-18 proc.
Siekiant išvengti skubotų sprendimų, tikslinga ugdymo, ypač einamųjų kirtimų klausimais, organizuoti miškininkų pasitarimą. Vykdant einamuosius kirtimus miškų urėdijose yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių. Todėl šiuo metu dirbantiems valstybiniuose miškuose specialistams turi būti aišku, ypač vykdant einamuosius kirtimus vyresnio amžiaus medynuose, kaip tai atlikti, kad neprieštarautume patvirtintiems norminiams dokumentams.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2011 09 08
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai