Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
Kalėdos
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2012 m. sausio 13 d.

Baigėsi nuotraukų konkursas

„Medžiotojas ir medžioklė“ 2011 Nr. 6
Jolanta Stankevičiūtė

Rug­sė­jo 29 d. Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to Me­džiok­lė­ty­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je bu­vo su­reng­ta nuo­trau­kų pa­ro­da – kon­kur­sas apie lau­ki­nę gy­vū­ni­ją. Jis yra tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos „Lau­ki­nių gy­vū­nų, miš­ko ir žmo­gaus san­ty­kis“, įvy­ku­sios rug­sė­jo 29 d. – spa­lio 1 d., su­dė­ti­nė da­lis. Šis kon­kur­sas gy­vuo­ja jau ant­rus me­tus. Kvie­ti­mai da­ly­vau­ti kon­kur­se bu­vo iš­siųs­ti Miš­ko urė­di­jų dar­buo­to­jams, ASU MEF dės­ty­to­jams ir stu­den­tams. Kon­kur­sui sa­vo 54 nuo­trau­kas pa­tei­kė 12 au­to­rių, iš ku­rių eks­po­nuo­ti at­rink­tos 34.
Nuo­trau­kų pa­ro­da vei­kė ASU MEF Me­džiok­lė­ty­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je iki šv. Hu­ber­to die­nos. Pa­ro­dą ap­lan­kė pa­ro­dos ,,Spren­di­mų ra­tas“ da­ly­viai, už­sie­nio stu­den­tai iš BO­VA uni­ver­si­te­to, A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to stu­den­tai ir dės­ty­to­jai bei kt. Už kon­kur­sui pa­teik­tas nuo­trau­kas bu­vo bal­suo­ja­ma slap­tai.
Dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko Kęs­tu­čio Jar­ma­la­vi­čiaus nuo­trau­ka ,,12 oran­ži­nių ap­skri­ti­mų“. Ši nuo­trau­ka iš kar­to at­krei­pė dau­ge­lio pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį ir bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­ma ir tarp pro­fe­sio­na­lių gam­ti­nin­kų, ir tarp su gam­ta ma­žiau su­si­ju­sių lan­ky­to­jų.
2 vie­tą už­ėmė Ta­do Ma­ruškos nuo­trau­ka ,,Gy­ve­ni­mo tą­sa“, 3 vie­tą – Me­dar­do Sei­bu­čio nuo­trau­ka ,,Va­ka­ruška“.
Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti pri­zais.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 01 13
VĮ miškų urėdijos
Alytaus miškų urėdija
Anykščių miškų urėdija
Biržų miškų urėdija
Druskininkų miškų urėdija
Dubravos emmu
Ignalinos miškų urėdija
Jonavos miškų urėdija
Joniškio miškų urėdija
Jurbarko miškų urėdija
Kaišiadorių miškų urėdija
Kauno miškų urėdija
Kazlų Rūdos mmu
Kėdainių miškų urėdija
Kretingos miškų urėdija
Kupiškio miškų urėdija
Kuršėnų miškų urėdija
Marijampolės miškų urėdija
Mažeikių miškų urėdija
Nemenčinės miškų urėdija
Pakruojo miškų urėdija
Panevėžio miškų urėdija
Prienų miškų urėdija
Radviliškio miškų urėdija
Raseinių miškų urėdija
Rietavo miškų urėdija
Rokiškio miškų urėdija
Šakių miškų urėdija
Šalčininkų miškų urėdija
Šiaulių miškų urėdija
Šilutės miškų urėdija
Švenčionėlių miškų urėdija
Tauragės miškų urėdija
Telšių miškų urėdija
Tytuvėnų miškų urėdija
Trakų miškų urėdija
Ukmergės miškų urėdija
Utenos miškų urėdija
Valkininkų miškų urėdija
Varėnos miškų urėdija
Veisiejų miškų urėdija
Vilniaus miškų urėdija
Zarasų miškų urėdija
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai