Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2012 m. balandžio 17 d.

KMAI kolegija: pažangių pertvarkų kelyje

„Mūsų girios“ apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, jos pasiekimus per pastaruosius dešimt metų ir ateities planus.

„Mūsų girios“, 2012-03
Rimondas Vasiliauskas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje teko lankytis kovo pradžioje, kai čia vyko tradicinis tarptautinis mokomasis seminaras „Želdynų aktualijos 2012“. Tai tik vienas iš daugelio šiemet šioje mokymo institucijoje organizuojamų renginių. KMAI kolegija gali pasigirti rengiamų seminarų, vykdomų projektų gausa. Apie šios aukštosios mokyklos pasiekimus per pastaruosius dešimt metų ir ateities planus sutiko papasakoti jos direktorius dr. ALBINAS TEBĖRA.

Naujas statusas
Vykdant švietimo reformą, kaip ir kitoms šalies mokykloms, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai suteiktas kitas teisinis statusas – viešoji įstaiga. Pagal naująją tvarką praėjusių metų pabaigoje vyko konkursas direktoriaus pareigoms užimti. Laimėjęs konkursą, juo tapo iki šiol mokyklai vadovavęs A. Tebėra.
Aukštosioms mokykloms tapus viešosiomis įstaigomis, pasikeitė jų valdymo sistema. Kilo daug ilgų ir prieštaringų diskusijų dėl šių mokyklų tarybų. Jos turi teisę dalyvauti mokyklos valdyme. Mokyklos vadovas realizuoja ne tik savo idėjas bei sumanymus, bet privalo vykdyti ir tarybos nutarimus. Konkurso būdu suformuotą KMAIK tarybos didžiąją dalį sudaro verslo žmonės, kiek mažiau – kolegijos darbuotojai.

Struktūriniai pokyčiai
Pagrindiniai kolegijos padaliniai išlieka beveik nepakitę. Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakultete išliks Miškininkystės ir Aplinkotvarkos katedros, Aplinkos inžinerijos fakultete – Vandens inžinerijos ir Kraštotvarkos katedros. Informacinį centrą sudarys Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo, Miško savininkų mokymo bei Visuomenės švietimo sektoriai. Atskiro padalinio funkcijas vykdys Miškininkystės profesinio mokymo skyrius.
Direktoriaus A. Tebėros nuomone, kolegijoje tikslinga papildomai įsteigti dvi atskiras Socialinių ir humanitarinių mokslų beiBendratechninių mokslų katedras. Jos jungtų iki šiol po kitas katedras „išmėtytus“ minėtų specialybių dėstytojus, kurie naujose katedrose galėtų dar geriau dirbti, daugiau skirti dėmesio įvairiems projektams vykdyti. Dabar ypač aktualus studentų užklasinės veiklos koordinavimas. Bendratechninių mokslų katedra užsiimtų nuotolinių studijų sistemos tvarkymu.
Anot A. Tebėros, tikslinga daugiau funkcijų suteikti katedroms, o fakultetų dekanatams pavesti vykdyti bendrąją studijų organizavimo ir koordinavimo veiklą. Fakultetuose nebeliktų dekanų ir prodekanų, tik studijų administratoriai, kurie ir spręstų organizacinius klausimus. Juk sunku rasti specialistą, kuris išmanytų miškininkystę, kaimo turizmą bei kraštovaizdžio architektūrą. Pagrindinė atsakomybė atitektų katedros vedėjams bei jų pavaduotojams, atsakingiems ne tik už studijų kokybę, bet ir už užsakomuosius darbus, mokslinius tyrimus, projektus, tarptautinius ryšius. Katedros vedėjų ir darbuotojų atlyginimai priklausytų nuo realių darbo rezultatų. Dalį administracinių darbų planuojama priskirta dėstytojams kaip papildomą veiklą. Direktoriaus įsitikinimu, daugiau negu pusė dėstytojų galėtų turėti praktinio darbo patirties (pvz., – savo verslą). Negerai, kai žmogus visą gyvenimą skaito to paties dalyko paskaitas. Taip jis trypčioja vietoje, nejaučia gyvenimo pulso.
KMAIK planuose – direktoriaus pavaduotojų institucijos reorganizavimas. Išliks direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, kurio pagrindinė funkcija bus formuoti studijų politiką. Dabar veikiančią direktoriaus pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams pareigybę numatoma pertvarkyti į direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir inovacijoms.

Naujovės studijų programose
KMAI kolegijoje veikia gana aukšto lygio miškininkystės, želdinių dizaino, rekreacijos, hidrotechnikos, žemėtvarkos, kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo aukštųjų studijų bei viena profesinio mokymo (miškininkystės) programos. KMAIK direktoriaus A. Tebėros manymu, tikslinga jas praturtinti gilesnėmis ekonomikos, teisės, moderniųjų technologijų, ES politikos studijomis.
Svarbus mokyklos uždavinys – absolventų įsidarbinimo motyvacijos didinimas. „Ieškosime būdų, kaip nuteikti studentą, kad jis mūsų kolegijoje mokytųsi ne dėl diplomo, o nuo pat studijų pradžios stimulas būtų būsimasis darbas,“ – teigė A. Tebėra. „Manau, kad kiekvienas absolventas turėtų baigti studijas parašęs savo biznio planą.“
Didėjant miškininkystės studijų populiarumui bei gausėjant studentų, kolegijos mokymo planuose numatoma išplėsti šią programą, formuojant naujas šakas: plantacinio ūkio (energetinės plantacijos, kalėdiniai medeliai, vaistiniai augalai ir pan.) ir gamtinio turizmo (organizuotas šalies ir užsienio turistų priėmimas stebėti Lietuvos gamtą, supažindinti su kultūros paveldu, etnokultūra ir pan.).
Ateities planuose – želdynų dizaino studijų programos papildymas miestų želdynų tvarkymo specializacija. Šalies miestuose ir miesteliuose – daugybė apleistų ir nesutvarkytų želdynų, parkų, kuriuos reikia rekonstruoti, todėl nauja studijų kryptis yra perspektyvi. Iki šiol kolegijoje buvo mokoma, kaip sukurti naują parką, skverą, sodybos aplinką.
„Tarp Inžinerinio fakulteto absolventų norėtume matyti universalų statybininką: tokį, kuris sugebėtų ne tik statyti, sumontuoti vandentiekį, kanalizaciją, šildymą, elektrą, bet patartų ir įrengiant būsto interjerą,“ – teigė kolegijos direktorius A. Tebėra. „Populiarindami hidrotechnikos studijų programą, numatome ją pertvarkyti ir išplėsti, formuoti naujas šakas: atsinaujinančių išteklių energetiką bei interjero dizaino technologijas.“
Daug dėmesio bus skiriama efektyviai veikiančiai nuotolinio mokymo sistemai sukurti keturioms studijų programoms, kuriose galiotų ištęstinių studijų tvarka.

Studijų bazės plėtra
KMAIK investuodama savo lėšas ir panaudodama ES struktūrinių ir kitų fondų paramą, modernizavo studijų bazę. Įkurtos naujos moderniųjų medienos ruošos mašinų, apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo, kraštovaizdžio architektūros projektavimo, floristikos, aplinkotyros, matavimų inžinerijos, informacinių technologijų, chemijos ir dirvožemio mokslo laboratorijos bei praturtintos iki šiol veikusios – dendrologijos, miško apsaugos, botanikos, dendrometrijos, benzomotorinių instrumentų ir kt.
Mokomosioms ir gamybinėms praktikoms organizuoti panaudojama partnerių – Dubravos EMM urėdijos, LŽŪU, Miškų instituto, VDU Botanikos sodo, VMI, VMT, miškų urėdijų, regioninių ir nacionalinių parkų bei rezervatų, įvairių įmonių gamybinė ir mokslinė bazė.
Kaip sakė Albinas Tebėra, ateityje numatoma plėsti Hidrotechninės statybos, Aplinkotvarkos inžinerijos laboratorijas, o medienos ruošos ir aplinkotvarkos inžinerijos praktiniam mokymui gerinti jau šiemet bus įsigyta modernių mašinų, įrengtos dar dvi šiuolaikiškos informacinių technologijų laboratorijos. ES struktūrinių fondų lėšomis centrinio kolegijos pastato rekonstruotoje palėpėje baigiama įrengti apie 600 m2 patalpų – auditorijų ir laboratorijų.
Kasmet gausėjant studentų, kolegijoje pradėjo stigti bendrabučių. Beveik susitarta su Valstybinės miškų tarnybos vadovybe dėl dalies jų patalpų perėmimo; vasarą čia žadama įrengti kambarius studentams apgyvendinti.

Moksliniai tyrimai, tarptautiniai ryšiai
Nemažą KMAIK veiklos dalį užima taikomieji moksliniai tyrimai, daugiausiai miško darbų technologijų ir aplinkos inžinerijos. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – Aplinkos ministerija, miškų urėdijos, savivaldybės, įvairios gamybinės įmonės. Taikomojo mokslo plėtra laikoma vienu iš svarbiausių Kolegijos veiklos uždavinių. Miškininkystėje suaktyvės modernių technologijų taikymo šalies miško ūkyje tyrimai, kurie iki šiol Lietuvoje – beveik nenagrinėjama tema.Želdinių dizaine numatoma koncentruotis į kraštovaizdžio architektūros elementų struktūros modeliavimą. Tyrimai būtų labai vertingi taikant informacines technologijas želdynams projektuoti.
Rekreacijos srityje galėtų būti vykdoma kaimo turizmo teikiamų paslaugų struktūros analizė ir rekomendacijų parengimas joms optimizuoti.
Informaciniame centre jau daug metų organizuojami miško ūkio specialistų, privačių miškų savininkų ir ūkininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai.
KMAIK nemažai organizuoja respublikinių ir tarptautinių seminarų, konferencijų, nagrinėjančių miškininkystės, miško darbų technologijų bei aplinkos inžinerijos problemas. Drauge su kitomis aukštosiomis mokyklomis (KTU ir LŽŪU) leidžiamas informacinis biuletenis „Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija“. Kolegijos dėstytojai yra ne vienos mokymo priemonės autoriai ar bendraautoriai. Neseniai išleistos mokymo knygos „Mediena. Apvaliosios medienos gaminiai“, „Bendravimo pagrindai“, „Pavojingų krovinių gabenimas“, „Stiebų sortimentavimo racionalumo vertinimo programa“, „GIS taikymas miško darbuose“, „Miško mašinų operatorių (MMO) darbo įgūdžių vertinimas“, kurias finansavo Europos Švietimo ir kultūros GD Švietimo paramos fondo Mokymosi visą gyvenimą programa.
Kaip sakė doc. A. Tebėra, KMAIK tarptautiniai ryšiai su kitų šalių mokyklomis ypač suaktyvėjo, kai kolegija tapo Socrates/Erasmus programos nare, ėmė vykdyti tarptautinius mokslo ir studijų Forcy, Erasmus IP, Leonardo da Vinci, ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamus projektus. Kasmet 5-7 proc. mokyklos studentų vyksta studijuoti į užsienį, o keli studentai iš kitų šalių vienam semestrui atvyksta į kolegiją.
KMAIK studentai sėkmingai dalyvauja Baltijos šalių ir Europos miškininkystės bei Europos kraštovaizdžio architektūros studentų profesinio meistriškumo bei medkirčių čempionatuose.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 04 17
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai